Kalastussäännöt
Herraskoski

Kalat

• Taimen - kokonaan rauhoitettu (sekä rasvaevälliset että rasvaevättömät)
• Harjus - alamitta 40 cm

Rauhoitusajat

• Taimen 1.9. - 30.11.
• Harjus 1.4. - 31.5.

Saaliskiintiö

Kaikki taimenet ja järvilohet on vapautettava!
Harjuksien ja muiden järvikalojen osalta kiintiötä ei ole. Takaisin laskettavat kalat tulee vapauttaa mahdollisimman nopeasti ja hellävaraisesti.

Kalastustavat

Kalastus on sallittu vain perholla, jossa on ainoastaan yksihaarainen väkäsetön koukku. Perhoperukkeessa voi olla useampia perhoja. Kalastus on sallittu myös uistimella, jossa on yksihaarainen väkäsetön koukku. Myös sellaisen koukun käyttö on sallittu, jonka väkänen on kokonaan painettu alas.

Mato-onginta, täkykalojen ja syöttitahnojen käyttö on ehdottomasti kielletty.

Kahlaaminen on sallittu ainoastaan pääuoman puoleen väliin. Maihinnousu sekä muu liikkuminen vastarannalla ei ole sallittu. Kahlaaminen on kielletty kokonaan sillan yläpuolella 1.9. - 31.5. välisenä aikana.

Kalastus on sallittu vain karttaan merkityiltä alueilta. Sillalta kalastaminen ei ole sallittu

Kartta ja säännöt löytyvät myös luvasta ja aluella olevista opastauluista.

Yhteislupa Herraskoski ja Yläinen Toriseva

Yhteislupa oikeuttaa kalastamaan lupaan merkittynä aikana Herraskosken lisäksi myös Yläinen Toriseva-järvellä. Luvalla saa ottaa järvestä kaksi lohikalaa. Säännöt löytyvät Torisevan sivuilta sekä alueella olevista opastetauluista.

RYHMäLUPA

4 henkilöä

Ryhmälupa oikeuttaa koko kosken ja kalamajan omaan käyttöön lupaan merkittynä aikana enintään 4 henkilölle. Samaan ryhmään voi kuulua useampiakin henkilöitä. Jokaiselta ylimenevältä kalastajalta peritään voimassa oleva lisämaksu.

Kahden vuorokauden luvassa ei ole rauhoitusaikaa klo 12-14 aikana. Muista kuitenkin vaparajoitus. Kts.vapakiintiö Ryhmälupaan voi ostaa lisäksi henkilöjohtaisen yhteisluvan Torisevaan luvalla saa ottaa järvestä kaksi lohikalaa. Säännöt löytyvät Torisevan sivuilta sekä alueella olevista opastetauluista.

VAPAKIINTIö

Herraskoskella on neljän vavan kiintiö. Koskilupia myydään 4 hlö/vrk. Ryhmäluvalla lupia voi varata useampikin henkilö samasta seurueesta. Samanaikaisesti koskessa saa kuitenkin olla enintään neljä kalastajaa kalastamassa.

YLEISTä

Kalastus on sallittu ainoastaan kalastusluvan lunastaneille. Luvasta on oltava tosite mukana kalastettaessa. Lupa on henkilökohtainen. 18 – 64 – vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu ennen kalastusta. Alle 12- vuotias saa kalastaa luvan lunastaneen aikuisen seurassa ilmaiseksi. Saadut kalat lasketaan luvan lunastaneen kiintiöön. Alueella suoritetaan kalastuksenvalvontaa. Kunnioita kanssakalastajia ja ranta-asukkaita.

Herraskoski on rauhoitettu 1.9.- 30.11. välisen ajan.

Toivomme sinun ja kalakavereittesi viihtyvän Herraskoskella.

Virtain Urheilukalastajat ry

©Virtain Urheilukalastajat     Toteutus: HD Markkinointi